MEDIVENTURES

Kim jesteśmy?

Fundusz MediVentures inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe w fazie Proof-of-Principle (weryfikacja teoretycznej wykonalności pomysłu) lub Proof-of-Concept (przygotowanie prototypu) w segmencie medtech i biotech. Wspieramy nowoczesne technologie mające zastosowanie w medycynie i szeroko pojętej ochronie zdrowia.

Misją funduszu MediVentures jest tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych, użytecznych i prostych w obsłudze rozwiązań w dziedzinie medycyny, w szczególności kardiologii oraz dostarczanie ich personelowi medycznemu i pacjentom poprzez działalność inwestycyjną i wsparcie rewolucyjnych rozwiązań w medycynie.

Fundusz planuje wspierać projekty, których rezultatem będzie powstanie rozwiązania pozytywnie wpływającego na środowisko, w szczególności z obszaru czystych procesów, materiałów i produktów, prowadzących do zmniejszenia materiałochłonności.

Nazwa programu i projektu: BRIdge Alfa, Poddziałanie 1.3.1, Fundusz Medi Alfa

Nazwa beneficjenta: Mediventures Sp. z o.o.

Wartość projektu: 25.000.000 PLN

Wartość dofinansowania: 20.000.000 PLN

Okres realizacji w latach: 4 lata

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MEDIVENTURES

Proces inwestycyjny

Poszukujemy nowych projektów w fazie Proof-of-Principle (weryfikacja teoretycznej wykonalności pomysłu) lub Proof-of-Concept (przygotowanie prototypu). Fundusz główny nacisk kładzie na pozyskiwanie i rozwijanie urządzeń i usług z obszaru medtech i biotech.
MEDIVENTURES

Zgłoś swój projekt!

Fundusz kładzie nacisk głównie na pozyskiwanie i rozwijanie urządzeń i usług z obszaru medtech i biotech. Niezależnie od tego zachęcamy do kontaktu osoby rozwijające inne pomysły. Poza oceną samego pomysłu, zwracamy dużą uwagę na zespół projektowy i jego kompetencje.

ZGŁOŚ PROJEKT
ZGŁOŚ PROJEKT